קלודיה קראוס

כמה זמן נמשך טיפול?

קשה לקבוע מראש כמה זמן יארך טיפול. על מנת להגיע לתוצאות מוצלחות ועמידות לאורך זמן יש לצפות לתהליך שימשך לפחות מספר חודשים. הדבר תלוי במשתנים רבים ובין היתר: רמת שיתוף הפעולה של הילד הילד וההורים ביניהם, רמת המשאבים הנפשיים הקיימת במשפחה, רמת ההתנגדות לחשיפה ונגיעה במקומות כואבים ולא מודעים וכמובן רמת הניסיון, הידע המיומנות והרגישות של המטפל.
הטיפול מסתיים בדרך כלל בהסכמה משותפת של הילד, ההורים והמטפל, כאשר מקובל על כולם שהתהליך הושלם והושגו התוצאות. תהליך סיום הטיפול כרוך בעיבוד הפרידה ולוקח בדרך כלל בין חודש לחודשיים. תהליך הפרידה הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול עצמו ויש חשיבות עליונה להשלים אותו בצורה טובה על מנת לבסס את הישגי הטיפול ולא לגרום לנסיגה וחזרה של קשיים שנעלמו.