קלודיה קראוס

מאיזה גיל מטפלים בילדים?

אפשר לטפל בילדים באופן ישיר או עקיף דרך ההורים כבר מיום היוולדם (גם לתינוקות יכולות להיות מצוקות נפשיות).