קלודיה קראוס

מהי מצוקה רגשית וממה היא נובעת?

מצוקה רגשית נוצרת בתהליך איטי ולאורך זמן ונובעת מגורמים שונים. לעיתים מדובר בקושי לבטא רגשות לא נעימים, בעיקר כשהילד אינו רוצה לאכזב או מרגיש שביטוי כזה אינו מקובל. לעיתים קיים מאבק פנימי בין רגשות שונים והמתח הפנימי מייצר תחושת מצוקה וחוסר מוצא.
לעיתים ילדים חוששים לבטא צרכים רגשיים מסיבות שונות שחלקן קשורות גם לסביבה שאינה פנויה או אינה מסוגלת לשמוע ולספק צרכים אלו. לעיתים מדובר בחוויה חזקה של חוסר הכלה ודאגה הורית, מסיבות שאינן בשליטת הילד והוריו או אחרות. לעיתים קשיים לימודיים, לקויות למידה הזקוקות לטיפול או קשיים חברתיים יוצרים מצוקה ומתח פנימי.