קלודיה קראוס

מהם נהלי הטיפול שעליהם צריך המטפל להקפיד?

  • הטיפול יתקיים ביום ושעה קבועים ויציבים בדרך כלל (שינויים הנם נדירים).
  • ההורים משולבים בטיפול באמצעות הדרכה בתדירות קבועה (בד"כ פעם בשבועיים ולא פחות מאחת לחודש).
  • הטיפול מתקיים במרחב טיפולי מתאים לילדים (משחקים, חומרי יצירה).
  • המטפל, בהסכמת ההורים, ידאג לקבל מידע וחוות דעת על הילד מגורמים שונים המכירים אותו ויקיים קשר עמם. במקרה הצורך יעניק הדרכה גם לגורמים מחוץ למשפחה.